I-BirdLife South Africa yinhlangano ebhalisiwe engenzi nzuzo futhi iyona kuphela inhlangano yokulondoloza izinyoni eNingizimu Afrika. Umbono wethu ukubona izwe nesifunda lapho imvelo nabantu behlala ngokuvumelana okukhulu, ngokulingana nangokuzinza. Singumlingani nenhlangano i-BirdLife International.

I-BirdLife South Africa iphinde ibe inhlangano esekelwe ebulungwini, enamalungu angaphezu kuka-5 000 namakilabhu ezinyoni angaphezu kuka-40 kulo lonke elaseNingizimu Afrika. Ngaphezu kwalokho sikhiqiza omagazini abahamba phambili emhlabeni bezinyoni nokubuka izinyoni, i-African Birdlife.

I-BirdLife South Africa ihlonishwa ngokuba nabalondolozi abane abadumile futhi abanothando lwemvelo njengaba xhasi bayo abahloniphekile. Bangu Dr Precious Moloi-Motsepe, Mrs Gaynor Rupert, Mrs Pamela Isdell, Mr Mark Shuttleworth, bese kuba khona uProf Anusuya Chinsamy-Turan onguMongameli wethu ohloniphekile.

I-BirdLife South Africa inezinhlelo eziningana zokulondoloza:

Uhlelo Lokulondolozwa Kwesifunda

Uhlelo Lokulondolozwa Kwezifunda luhlose ukusekela amazwe ase-Afrika ngokuhlola izimo zezinyoni ezisengozini kanye nezinto eziphilayo; ukuhlonza izindawo ezibaluleke kakhulu zalezi zinyoni kanye nezinto eziphilayo; futhi, ekugcineni, ukusebenzisa izinqubomgomo ezifanele zokulondoloza kanye nesenzo sokuvikela lezindawo.

Uhlelo Lokulondolozwa Kwezindawo

Uhlelo Lokulondolozwa Kwezindawo lunikezelwe ekulondolozeni izinhlobo zezinyoni ezisengozini eNingizimu Afrika, nezindawo zazo ezibaluleke kakhulu kanye nezinto eziphilayo, ngokusekelwa ocwaningweni lwesayensi, ukuphathwa kanye nokuzibandakanya kwababambiqhaza.

Uhlelo lweSayensi namaCebo Amasha

Uhlelo lweSayensi namaCebo Amasha luhlose ukusekela ukulondolozwa kwezinyoni nezindawo ezihlala kuzo ngokuthuthukiswa kwemikhiqizo eqinile ngokwesayensi. Uhlelo njengamanje lugxile ekugqugquzeleni ukulondolozwa kwezinhlobo zezinyoni zezwe ezisengozini kakhulu kanye nezindawo lapho zihlala khona izinyoni, uthuthukiswa kwendlela yocwaningo, ukuchazwa kwamanethiwekhi okulondoloza, nokudala imikhiqizo yokuhlela ukulondolozwa ukuze simele kangcono izinhlobo zezinyoni zethu ezisengozini ngaphakathi kwamanethiwekhi ezindawo evikelekile.

Uhlelo Lokulondolozwa Kwezinyoni Zasolwandle

Uhlelo Lokulondolozwa Kwezinyoni Zasolwandle luzama ukumisa ukwehla kwezinyoni zasolwandle endaweni nasemhlabeni wonke. Izinyoni zasolwandle zisebenza njengenkomba ebalulekile ngempilo yolwandle kodwa, ngokudabukisayo, yizo ezisengozini kakhulu emhlabeni. Sigxila kakhulu kwi-seabird bycatch, ukulondolozwa kwendawo lapho zihlala khona izinyoni, ukusindisa izinhlobo zezinyoni ezisengozini yokushabalala, nokuzibandakanya nezindawo zokudoba.

Uhlelo Lwenqubomgomo Nokukhuthaza

Uhlelo LweNqubomgomo NokuKhuthaza lweseka ezinye izinhlelo zokulondoloza. Luhlose ukubhekana nezinselelo zemvelo ezibhekene nalezi zinhlelo – kokubili kusebenzela ukuhlanganisa izinhloso zokulondoloza zibe yimithetho nemigomo efanele, nangokugqugquzela okusebenzayo.

Uhlelo Olukhuthaza Abantu

I-BirdLife South Africa iyakuhlonipha ukuthi abantu nemiphakathi ibalulekile emsebenzini wethu wokulondoloza. Uhlelo Lokunika Abantu Amandla luhlose ukweluleka, ukunika amandla, ukufundisa, nokuhlomisa imiphakathi ukuba ibe ngabamele izinyoni zethu nezindawo ezihlala kuzo, kanjalo nokuba ngabazuzayo emnothweni wezokuhlukahluka kwezinto eziphilayo.

I-African Birdlife

I-African Birdlife ingenye yomagazini abahamba phambili emhlabeni wokulondoloza. Ikhiqizwa njalo ezinyangeni ezimbili, futhi iqukethe izihloko ezikhuluma kahle, ezihambisana nezithombe ezinhle zezinyoni zezwe lethu.

Ubulungu

Yiba yilungu le-BirdLife South Africa namuhla futhi usize ukulondoloza izilwane zezinyoni ezihlukahlukene zezwe lethu. Ukubhaliswa kwethu kobulungu kuza nezinzuzo eziningi ezihlanganisa izindaba eziyisithupha zomagazini we-BirdLife South Africa, i-African Birdlife, amaphephandaba ayishumi nambili, isitifiketi sobulungu kanye nesitikha se-bumper. Okubaluleke kakhulu, izwi lakho lizodlala indima enkulu ekulondolozeni izinyoni zezwe lethu nezindawo eziphila kuzo.

I-Go Birding

I-GoBirding indawo edalelwe ukuthi inikeze abantu ithuba elilula mangabe behlela uhambo lwabo lwezinyoni. Ungafinyelela olwazini lwezinyoni, amasayithi wezinyoni, iziqondiso zendawo kanye nabaqhubi bezokuvakasha, izindawo zokuhlala, amabhulogi ezinyoni kanye nokuningi.

Inyoni Yonyaka

Unyaka ngamunye i-BirdLife South Africa imemezela Inyoni Yonyaka, ukugubha ukuhlukahluka okubanzi kwezilwane zezinyoni esibusisiwe ukuba nakho ezweni lethu, ukuqwashisa ngaleyo nyoni nezinyoni jikelele, futhi okubaluleke kakhulu, ukuqhakambisa ukukhathazeka okucindezelayo kokulondoloza.

Siyakuthokozela ukumemezela isikhwenene njengeNyoni Yonyaka ka-2023.

Isikhwenene sitholakala e Ningizimu Africa, lokho kushuthi akwenzeki kwenye indawo emhlabeni. LesiSkhwenene esihle sihlala ezindaweni ezingazodwa zehlathi esifundazweni saseMpuma Koloni, ​​KwaZulu-Natal naseLimpopo. Ihlukaniswa njengesengcupheni yokushabalala futhi ilinganiselwa ukuthi inenani labantu abasele labantu abangaphansi kuka-1800.

i-BirdLife South Africa iyakujabulela ukuhlanganyela nokusebenzisana nabaqaphi bethu bezinhlobo ze-BirdLife, i-the Cape Parrot Working Group ne the Wild Trust.s Cape Parrot Project, ukuthu ikwazi ukuqwashisa ngalesi silwane seNyoni yethu Yonyaka ka-2023.

Kuwo wonke u-2023, iBirdLife South Africa, kanye nozakwethu beNyoni Yonyaka,
izokwakha impahla yokufundisa mayelana neSkhwenene okufaka phakathi ama-webinars, amaphosta, i-infographics, nezinsiza zokufunda zezikole, okuzoba mahhala ukukulanda.

Thola okwengeziwe ku:
https://www.birdlife.org.za/bird-of-the-year-2023/

“Thanda Izinyoni. Thanda Izwe Lakho”

“Thanda izinyoni. Thanda izwe lakho” yindlela yokuhlanganisa abantu baseNingizimu Afrika ngaphansi kwefulegi elilodwa, ukukhuthaza abantu ukuba bamukele amafa abo, nokugubha ukuceba kwezinyoni ezihlukahlukene esizibiza ngekhaya lethu.

Sakhe inhlobo yefulegi lesizwe sisebenzisa ezinye zezinyoni ezivamile (futhi ezingavamile), eziphefumulelwe imibala eyisithupha yefulegi lethu. Lezi: Cape Crow (emnyama); Yellow Weaver (ephuzi); Cape Parrot (eluhlaza); Great Egret (emhlophe); Southern Red Bishop (ebomvu); neBarn Swallow (eluhlaza okwesibhakabhaka).

Ngakho, noma ikuphi lapho ukhona ezweni lethu; “Thanda izinyoni, thanda izwe lakho”. Ake sigubhe isimangaliso sefa lezinyoni zezwe lethu ndawonye.

Uyafisa ukuba yingxenye yomndeni wase BirdLife South Africa? Sicela uxhumane nathi ngale mininingwane yokuxhumana ngezansi

Ucingo Lwehhovisi

(011) 789 1122

Isikhahlamezi

info@birdlife.org.za

Ubulungu

membership@birdlife.org.za

Imithombo yezokuxhumana

Facebook: BirdLife South Africa

Twitter: BirdLife_SA

Instagram: birdlife_sa

LinkedIn: BirdLife South Africa

Ikheli

Isdell House

17 Hume Road

Dunkeld West

2196